Provozní řád školní jídelny

 

Každé dítě, které je přítomno v MŠ se musí v MŠ stravovat. 

Hodnota stravy na celý den je 40,-/42,- Kč.

 

Ceny jednotlivých jídel:

Strávníci od 3 - 6let:

Přesnídávka: 9,- Kč

Oběd: 25,- Kč

Svačina:6,- Kč

 

Strávníci - 7 let:

Přesnídávka: 10,- Kč

Oběd: 26,- Kč

Svačina: 6,-Kč

 

Během roku může dojít ke změnám v případě zvýšení cen potravin.

Odhlašování ze stravy v době nepřítomnosti dítěte se provádí nejpozději do 8:00 hod. učitelce v MŠ.
Strava se v době nemoci dítěte domů nevydává. Stravné se platí v mateřské škole vybíráním hotovosti či trvalým příkazem. Platí se zálohově dle počtu dní v nadcházejícím měsíci. Stravné jsou rodiče povinni zaplatit i v případě, že jejich dítě momentálně do mateřské školy nechodí. Pro vybírání stravného v hotovosti je určen ve škole jeden den a datum výběru je vyvěšeno minimálně s týdenním předstihem. Vyúčtování přeplatku se provádí jednou ročně (první týden v měsíci červenci).

Pokud dítě z mateřské školy během roku odchází, je třeba stravné ihned vyrovnat.

 

Veškeré dotazy, které rodiče dětí budou mít ke stravování rádi zodpoví

vedoucí stravování Anna Kenderová  (tel. 778 061 324)