Náš den

6.30 - 8.00 Příchod dětí do mateřské školy, ranní hry a činnosti, volně spontánní zájmové aktivity
8:00 - 9:00 Cvičení s fyzioterapeuty, osobní hygiena, dopolední průběžná svačinka
9:00 - 9:45 Výchovně vzdělávací činnost
9:00 - 9:30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity
9:45 - 11:30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
11:30 -12:15 Oběd a osobní hygiena dětí
12:15 - 14:00 Spánek a odpočinek, nespavci - zájmová činnost, předškoláčci - "předškolička"
14.15 - 14.30 Osobní hygiena, odpolední svačina
14.30 - 16.30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy