Na co se těšíme

 

Akce MŠ

 

22. 11. 2018        Návštěva výstavy v Domě J. a J. Scheybalových "Z voňavého polínka". Děti si prohlédnou panenky, panáčky, betlém, kolébky,

                          kolovraty..Součástí výstavy je i výtvarná dílnička. Akce je zdarma a účastní se ji všechna oddělení MŠ - dopoledne

27. 11. 2018       Vánoční focení - p. Kubát. Začátek 9.00 hod.

30. 11. 2018       Městské divadlo - České Vánoce Josefa Lady - začátek 10.00 hod, vybíráme 60,- Kč. Představení pro Berušky a Motýli.

4. 12. 2018        MUDr. Iveta Vondrušková - pravidelná zdravotní prohlídka dětí

4. 12. 2018        Přednáška Pedagogicko - psychologické poradny Jablonec n. N. - školní zdralost + seznámení s nabídkou PPP - 16.00 hod.

5. 12. 2018        Mikulášské dopoledne ve školce

12. 12. 2018      Vánoční dílna pro rodiče s dětmi - začátek 15.00 hod.

18. 12. 2018      Besídka s cukrovím - dopolední program ve školce

19. 12. 2018      Zpívání u stromečku - vystoupení dětí na vánočních trzích - 10:45 hod.

 

V týdnu od 5. 11. 2018 začínáme saunovat. Konkrétní informace vždy na nástěnce MŠ.